Specializace povolání
Signalista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Signalman
Nadřízené povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 507 Kč - 30 473 Kč

Charakteristika

Signalista zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun pomocí ústředně, místně stavěných výměn, výkolejek a návěstidel.

Pracovní činnosti

  • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
  • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
  • Obsluha kolejových brzd.
  • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
  • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
  • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
  • Vedení dopravních záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha železničních návěstidel
Stavění jízdní cesty pro vlak a posun
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
Vedení dopravní dokumentace signalisty

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací