Specializace povolání
Síťař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Strojník výroby záclon, sítí, Netmaker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
16 079 Kč - 26 839 Kč

Charakteristika

Síťař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů síťovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů pletenou šňůrkou, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha síťařských strojů a zařízení.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění síťovaného zboží.
 • Opravy a označování vad v síťovinách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Zhotovování finálních výrobků – sítí v zaměření sport, chov a lov, technických a bezpečnostních sítí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie síťování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Síťování na síťovacích strojích
Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem
Sestavování a montáž záchranných sítí stavebních, cirkusových apod., včetně zaplétání ok
Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu síťovaného zboží
Dodávání nití a šňůr do síťovacích strojů a odebírání síťovaného zboží od síťovacích strojů
Posuzování jakosti zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů
Ruční opravy a označování vad v síťovinách
Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem z těžko zpracovatelných materiálů (tvrdě skaná konopná šňůra, polyamidové lano apod.)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací