Specializace povolání
Sklář lisovaného skla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Glass kiln and related machine operator, Sklář mačkář, Lisař skla
Nadřízené povolání: Sklář
Příbuzné specializace: Sklář dutého skla, Sklář technického skla
Platové rozmezí
19 336 Kč - 37 429 Kč

Charakteristika

Sklář lisovaného skla zhotovuje lisované výrobky ze skla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.
 • Ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů.
 • Mačkání na Kopalově mačkadle, rotačním mačkadle, UM.
 • Příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím zkušebních výrobků.
 • Nabírání, lisování a dotvarování ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku, malých svalových skupin a jemné motoriky.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby a zpracování lisovaného skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů
Obsluha programovatelných zařízení ve výrobě lisovaného skla
Nabírání skloviny na píšťalu
Ruční mačkání skleněných výrobků u lisovaného skla
Seřizování, ošetřování, údržba zařízení a pomůcek na výrobu lisovaného skla
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě lisovaného skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě lisovaného skla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací