Specializace povolání
Sklář technického skla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Sklofoukač, Glass kiln and related machine operator
Nadřízené povolání: Sklář
Příbuzné specializace: Sklář dutého skla, Sklář lisovaného skla
Platové rozmezí
19 336 Kč - 37 429 Kč

Charakteristika

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Pracovní činnosti

  • Zhotovování výrobků z technického skla, např. zkumavek, kapilár, skleněného potrubí, armatur.
  • Zatavování výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
  • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku, malých svalových skupin a jemné motoriky.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování technického skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha programovatelných zařízení ve výrobě technického skla
Foukání výrobků z technického skla
Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě technického skla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.

více informací