Specializace povolání
Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Quality Manager, Manažer kvality, Manažer jakosti, Metodik řízení jakosti
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
25 905 Kč - 67 479 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti komplexně zabezpečuje organizaci a vytváří systém řízení jakosti v podniku.

Pracovní činnosti

  • Zabezpečování organizace a vytváření komplexního systému řízení jakosti.
  • Zpracování technicko-ekonomických rozborů a studií nákladů na jakost výrobků.
  • Zajišťování dodržování úrovně jakosti v souladu se zavedenými normami jakosti.
  • Definování a řešení problémů kvality společně s útvarem výroby a jinými interními systémy.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení a magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v sklářské výrobě
Koordinace zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve sklářské výrobě
Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví ve sklářské výrobě
Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve sklářské výrobě
Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů ve sklářské výrobě
Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly ve sklářské výrobě
Analýza příčin snížené kvality sklářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, jakož i přejímacích podmínek ve sklářské výrobě
Orientace v normách jakosti a kvality ve sklářství
Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci sklářské výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací