Specializace povolání
Sklářský inženýr technolog

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Manager technologie, Vedoucí technologie, Inženýr technologie, Glass industry technologist
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
31 438 Kč - 64 822 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace spolupráce mezi oblastmi řízení jakosti, technického rozvoje, hospodárnosti výroby a tvorby cen.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Organizace tvorby typových technologických postupů a normativů spotřeby.
 • Organizování technologické přípravy výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
technologie řezání a obrábění skla
ekonomika a řízení sklářské výroby
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
technologie výroby skleněné bižuterie
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu sklářské výroby
Řízení technologických postupů v sklářské výrobě s vysokým stupněm inovace
Zpracování technických podkladů o sklářské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
Provádění technického dozoru na pracovištích sklářské výroby
Kontrola dodržování technologických postupů ve sklářské výrobě
Provádění technických zkoušek technologie s vysokým stupněm inovace ve sklářské výrobě
Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu sklářské výroby
Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu s vysokým stupněm inovace
Stanovování technologických postupů ve sklářské výrobě s vysokým stupněm inovace
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy ve sklářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací