Specializace povolání
Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Technik sklářské výroby
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
31 438 Kč - 64 822 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna se podílí na výrobě skleněného vlákna a na jeho úpravách a zpracování. Spolupracuje při optimalizaci výroby ze skleněného vlákna, zajišťuje zákaznický servis a podílí se na zkvalitnění celého výrobního procesu.

Pracovní činnosti

  • Kontrola správného chodu výrobního procesu a kontrola dodržování technologických parametrů výroby.
  • Spolupráce při optimalizaci výroby, výrobních nákladů, při zajišťování alternativních dodavatelů a vývoji nových výrobků.
  • Kontrola výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve sklářství
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích
Vedení provozní dokumentace sklářské výroby
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve sklářství
Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby
Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro sklářskou výrobu
Řízení technologického úseku sklářské výroby
Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla a skleněných vláken

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací