Specializace povolání
Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Product engineer, Manažer výzkumu a vývoje, Research and development engineer, Research and development manager
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Platové rozmezí
26 570 Kč - 71 982 Kč

Charakteristika

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí tvůrčím způsobem využívání nových vědeckých poznatků či teorií při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Pracovní činnosti

  • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
  • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií a nových technických řešení.
  • Odpovědnost za provedená ekonomická hodnocení a komplexní vyčíslení přínosů z navrhovaných nově použitých řešení.
  • Zpracovávání odborných stanovisek a posudků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství, magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů ve sklářství
Koordinace prací při řešení výzkumných a vývojových úkolů ve sklářství
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje ve sklářství
Řešení výzkumných a vývojových úkolů ve sklářství
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků ve sklářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.

více informací