Specializace povolání
Sklářský technik normovač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Standards Engineer
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Platové rozmezí
25 470 Kč - 54 725 Kč

Charakteristika

Sklářský technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

  • Provádění chronometrážních měření a snímků pracovního dne včetně jejich vyhodnocování.
  • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
  • Sledování plnění norem odpadu, kvalit a spotřeby času v požadovaném členění.
  • Provádění rozborů pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů). Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
technologie řezání a obrábění skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
technologie výroby skleněné bižuterie
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Tvorba sborníků norem a normativů ve sklářství
Zpracování podkladů pro cenové kalkulace sklářských výrobků
Měření spotřeby práce ve sklářství
Výpočty norem a normativů ve sklářství
Rozbory spotřeby práce a rozbory plnění normativů ve sklářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.

více informací