Specializace povolání
Sklářský technik technolog

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Glass industry technologist, Výrobní technolog
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Platové rozmezí
25 470 Kč - 54 725 Kč

Charakteristika

Sklářský technik technolog vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů výroby.
 • Výběr a specifikace vlastností a množství používaných materiálů.
 • Stanovování technických podmínek výroby a výrobních operací.
 • Sledování dodržování technologických parametrů výroby.
 • Vedení požadované technologické dokumentace.
 • Inovace výrobků.
 • Výzkum materiálů.
 • Technologická příprava výroby forem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
technologie řezání a obrábění skla
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie výroby a zpracování skleněného vlákna
technologie výroby skleněné bižuterie
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Vedení technické dokumentace sklářské výroby
Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství
Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích
Provádění technických zkoušek ve sklářství
Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu
Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby
Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro typově opakovanou sklářskou výrobu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací