Specializace povolání
Smaltér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Alternativní názvy: Metalizér kovů
Nadřízené povolání: Zušlechťovač kovů
Příbuzné specializace: Kalič, Galvanizér
Platové rozmezí
15 874 Kč - 31 475 Kč

Charakteristika

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
 • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
 • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
 • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
 • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
 • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
 • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem a vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie povrchových úprav kovů
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech pro povrchové úpravy smaltováním
Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami, opalování, odrezování, odmašťování apod.
Měření a kontrola výsledků smaltování (tloušťky nanesené vrstvy, jakosti povrchu)
Obsluha zařízení a linek pro smaltování
Seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro smaltování
Obsluha, seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro smaltování
Příprava suspenzí pro smaltování
Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání
Manipulace s polotovarem nebo výrobkem při smaltování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací