Specializace povolání
Soudní tlumočník a překladatel

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Alternativní názvy: Certified Translator, Sworn Interpreter
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Platové rozmezí
20 951 Kč - 37 373 Kč

Charakteristika

Soudní tlumočník a překladatel tlumočí a překládá v oficiálním úředním styku z cizího jazyka do úředního jazyka a naopak.

Pracovní činnosti

  • Příprava na tlumočení seznámením se s tématem jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
  • Převod řečníkova projevu do úředního jazyka.
  • Překlad úředních dokumentů z cizího jazyka do úředního.
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické či překladatelské činnosti.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
jazyk vybrané země
kultura vybrané země
lingvistika
sémantika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení
Provádění simultánních tlumočení
Využívání tlumočnické techniky
Provádění tlumočnického zápisu
Vyhledávání a příprava odborné terminologie používané v úředním styku
Doslovný převod řečníkova projevu do úředního jazyka
Vyhotovování přesných písemných překladů v úředním styku
Kontrola přeložených textů dle kritéria správnosti, přesnosti a odbornosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací