Specializace povolání
Staniční dozorce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Platform inspector
Nadřízené povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 590 Kč - 29 218 Kč

Charakteristika

Staniční dozorce zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavu nebo jízdu vlaku.

Pracovní činnosti

  • Zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace.
  • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
  • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
  • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace provozu železniční stanice
Poradenství v odborných otázkách železniční dopravy
Orientace v dokumentaci železniční přepravy
Řízení práce informační kanceláře železniční stanice
Poskytování informací o vlakových spojích
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací