Specializace povolání
Starožitník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Prodavač starožitností, Antik, Antique, Galerista
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 150 Kč - 33 325 Kč

Charakteristika

Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti a předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla a další.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se zbožím historické hodnoty, včetně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Realizace prodeje předmětů kulturní památky a kulturní hodnoty dle příslušných směrnic ČR.
 • Výkup zboží a jeho určení z hlediska materiálu, technik a časového zařazení.
 • Kontrola, inventarizace, ošetřování a skladování vykoupeného zboží.
 • Příprava zboží k prodeji a jeho předvádění zákazníkům.
 • Realizace komisního a aukčního prodeje, zpracování příslušné dokumentace.
 • Schvalování finančního záměru na obnovu původního stavu předmětů.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace.
 • Vedení prodejny a řízení pracovního kolektivu, určování směn a čerpání dovolených.
 • Poradenská činnost zákazníkovi.
 • Uplatnění znalosti Živnostenského zákona a Obchodního zákona v praxi.
 • Komunikace s experty a znalci v oboru o pravosti, ceně a původu zboží.
 • Zajištění vývozního povolení včetně příslušné administrativy.
 • Záchrana uměleckých děl, získávání finančních prostředků pro jejich koupi, záchranu a prezentaci.
 • Evidence pokladny včetně hotovostních a bezhotovostních operací.
 • Komunikace s nadřízenými orgány, kontrolními orgány a orgány státní správy.
 • Dodržování zásad BOZP a PO včetně čistoty na pracovišti a v okolí provozovny.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předváděcí techniky
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
provoz maloobchodu
zásady vedení prodejny
inventarizace
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
balení zboží
zbožíznalství uměleckých předmětů
trh, jeho subjekty a chování
zbožíznalství obecně
způsoby plateb v obchodním styku
zbožíznalství starožitností
psychologie prodeje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití
Jednání se zákazníkem v českém i cizím jazyce
Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni
Navrhování oprav a restaurování předmětů
Orientace v komisním a aukčním prodeji
Vedení obchodní a prodejní dokumentace
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Kvalitativní a kvantitativní posouzení zboží při výkupu
Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu
Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví
Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost různého starožitného sortimentu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací