Specializace povolání
Štípač kamene

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč

Charakteristika

Štípač kamene štípá kámen ručně nebo strojně.

Pracovní činnosti

  • Ruční a strojní štípání kamene na kostky, mozaiky, řemínky aj.
  • Výběr a příprava materiálu.
  • Strojní štípání dlažebních kostek různých velikostí.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene
technologie opracování přírodního kamene

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve výkresové a technické dokumentaci kamenické výroby, čtení výrobních výkresů
Znalost hornin, jejich vlastností a použití v kamenické výrobě
Návrh pracovních postupů ručního a strojního štípání kamene
Orientace v technologických postupech ručního a strojního štípání kamene
Ruční a strojní manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene
Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro štípání kamene
Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací