Specializace povolání
Strážník specialista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Nadřízené povolání: Strážník obecní policie
Platové rozmezí
23 604 Kč - 42 420 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník specialista provádí speciální úkoly při zajištění veřejného pořádku, řídí činnost hlídky při zásahu na obnovu pořádku při záchraně osob, majetku a zařízení obce.

Pracovní činnosti

  • Provádění speciálních úkolů v rámci zásahových skupin při zajišťování veřejného pořádku, nebo záchraně osob a majetku.
  • Používání speciálních prostředků a plnění náročných technických a taktických postupů při zásahu.
  • Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži rizikem úrazu a rizikem obecného ohrožení. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně právní činnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
činnosti strážníka
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Využívání a ovládání služebních psů
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Zabraňování páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku
Používání speciálních prostředků při plnění náročných technických a taktických postupů
Řízení služebních vozidel
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Používání technických prostředků ke komunikaci s hlídkami, s nadřízenými apod.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací