Specializace povolání
Strážník velitel směny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Obecní policie
Nadřízené povolání: Strážník obecní policie
Platové rozmezí
23 604 Kč - 42 420 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník velitel směny řídí výkon služby směn, rozhoduje o nasazení zásahových skupin a určuje taktiku zásahu.

Pracovní činnosti

  • Řízení a kontrola výkonu služby strážníků, zařazených do směn a hlídek.
  • Nasazování a koordinace činností zásahových skupin, určování techniky a taktiky vedení zásahu k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchranných akcích.
  • Vyhodnocování průběhu služby směn a hlídek, přijímání závěrů a opatření.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně právní činnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
dopravně bezpečnostní činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola výkonu služby strážníků, zařazených do zásahových skupin, směn a hlídek
Vyhodnocování průběhu služby zásahových skupin, směn a hlídek, přijímání závěrů a opatření
Navrhování opatření ke zlepšení činnosti směn a hlídek
Vedení svodných záznamů a další dokumentace o průběhu výkonu služby směny, předávání hlášení nadřízeným
Přijímání oznámení od občanů
Řízení výkonu služby strážníků, zařazených do směn a hlídek
Vydávání zbraní, technických prostředků a dalšího materiálu potřebného k výkonu služby hlídek
Nasazování a koordinace činností zásahových skupin
Určování techniky a taktiky vedení zásahu k zajištění bezpečnosti a pořádku při záchranných akcích apod.
Řízení přípravy příslušníků směny, jejich poučení k výkonu služby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací