Specializace povolání
Střelmistr v dole

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hlubinné dobývání
Alternativní názvy: střelmistr pro plynující doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu, střelmistr pro doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu, střelmistr pro neplynující doly bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu
Nadřízené povolání: Střelmistr
Platové rozmezí
32 183 Kč - 42 047 Kč

Charakteristika

Střelmistr v dole řídí a provádí trhací práce v dobývání, ražení, hloubení a při báňské údržbě důlních děl v podzemí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění trhacích prácí v dobývání.
 • Řízení a provádění trhacích prácí v ražení a hloubení.
 • Řízení a provádění trhacích prácí při báňské údržbě důlních děl.
 • Zajišťování bezpečnosti při přípravě trhací práce, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu a rizikem obecného ohrožení. Také je vystaven zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce a střední vzdělání s výučním listem. Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
indikační a detekční technika
technologie trhacích prací
technologie dobývání, ražení a vrtných prací
bezpečnost v hornictví
výbušniny, trhaviny a třaskaviny, pyrotechnické výrobky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění indikace v důlních větrech na důlních pracovištích
Manipulace s výbušinami, příjem, výdej a skladování
Příprava a provedení trhacích prací dle technologického postupu
Sestavování a instalace odpalovacího vedení a odpalovacího zařízení při provádění trhacích prací
Vedení příslušné dokumentace v oblasti trhacích prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.
 • Klaustrofobie.

více informací