Specializace povolání
Strojmistr II. třídy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Nadřízené povolání: Strojmistr lodní dopravy
Příbuzné specializace: Strojmistr I. třídy
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 202 Kč - 30 442 Kč

Charakteristika

Strojmistr II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest dopravně významných využívaných.

Pracovní činnosti

  • Řízení obsluhy zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů umístěných na plavidlech a pracujících na vodní cestě.
  • Zajištění řádného technického stavu, řádné údržby a předepsaného vybavení obsluhovaného zařízení.
  • Kontrola mazání, chlazení signalizačního systému, manometrů a dalších systémů.
  • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení plavidla.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prací ve výškách a hlukem. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě
principy obsluhy, údržby a opravy strojního vybavení plavidel
technologie povrchového dobývání

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
Kontrola technického stavu zdvihacích a těžebních zařízení a stavebních strojů (signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů)
Seřizování, údržba a opravy strojních, elektrických a elektronických zařízení zdvihacích těžebních zařízení a stavebních strojů
Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
Obsluha zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů umístěných na plavidlech a pracujících na vodních cestách ČR, kromě využívaných dopravně významných cest

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací