Specializace povolání
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Alternativní názvy: Obsluha rýpadel, Obsluha zemních strojů , Řidič autojeřábu, Řidič bagru, Řidič nakladače, Řidič víceúčelového stroje pro zemní práce, Jeřábník
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů řídí, obsluhuje a udržuje pracovní stroje a zařízení a provádí strojnické práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů a činnosti s tím přímo související.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů
 • Stanovení postupu a způsobu práce, dle technologických postupů
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledku práce
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Nakládání s odpady

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Běžná (základní) údržba stavebních strojů a zařízení
Řízení a obsluha autojeřábů bezpečným způsobem, s ohledem na charakter přemísťovaných břemen, provozní a dopravní podmínky a předpisy o bezpečnosti práce
Doprava a skladování materiálů
Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
Nakládání s materiály a odpady

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací