Specializace povolání
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Strojník pro obsluhu vodohospodářských zařízení, Obsluha vodárenské čerpací a přečerpávací stanice, Mistr provozu
Nadřízené povolání: Strojník vodárenských zařízení
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 267 Kč - 29 136 Kč

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Pracovní činnosti

  • Obsluha a údržba včetně drobných oprav strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic.
  • Pravidelná kontrola informačních řídicích systémů strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic z hlediska technických parametrů.
  • Kooperace s odbornými servisy při seřizování, diagnostice oprav zařízení, jeho řídících, regulačních a bezpečnostních celků.
  • Zajišťování technologického procesu čerpání a přečerpávání vody.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vodárny, úpravny vod
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní mechanismy
hydromechanika, hydraulika, pneumatika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
Orientace v procesech čerpání vod
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod
Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Poruchy vidění.

více informací