Specializace povolání
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Strojník pro obsluhu vodohospodářských zařízení, Obsluha úpravny pitné vody , Mistr provozu
Nadřízené povolání: Strojník vodárenských zařízení
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 267 Kč - 29 136 Kč

Charakteristika

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Pracovní činnosti

  • Zajištění plné funkčnosti vodohospodářského zařízení úpraven pitných vod včetně jeho běžné údržby a oprav.
  • Provádění odborných prací souvisejících s činnostmi při řízení technologických procesů rozvodu surové a filtrované vody a stlačeného vzduchu.
  • Kontrola a řízení chodu filtrace a regenerace filtrů.
  • Zajišťování dalších provozních činností souvisejících s dodržováním kvality pitné vody.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
čištění odpadních vod
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní mechanismy
hydromechanika, hydraulika, pneumatika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody
Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody
Orientace v procesech úpravy pitné vody

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.

více informací