Specializace povolání
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Obsluha sklářských zařízení, Strojník sklářských zařízení, automatů, Strojník dokončování výroby,
Nadřízené povolání: Strojník sklářských zařízení
Platové rozmezí
19 336 Kč - 37 429 Kč

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisofoukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha lisofoukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem, rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy skla
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla
vady skla
stroje a zařízení pro výrobu skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Obsluha automatických a poloautomatických strojů lisofoukací linky
Seřizování a údržba zařízení, strojů, nástrojů a pomůcek pro výrobu skla
Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací