Specializace povolání
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Obsluha sklářských zařízení, Strojník sklářských zařízení, Strojník sklářských automatů, Strojník dokončování výroby
Nadřízené povolání: Strojník sklářských zařízení
Platové rozmezí
19 336 Kč - 37 429 Kč

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu rafinačních linek, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady.

Pracovní činnosti

  • Seřizování a obsluha rafinační linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
  • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, kontrola množství a druhů vad, jejich odstraňování.
  • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu. Také je vystaven zátěži teplem, pracovní dobou na směny, hlukem, prachem a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky a střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby a zpracování dutého skla
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla
vady skla
druhy skla
technologie tavby skloviny
stroje a zařízení pro výrobu skla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Obsluha automatických a poloautomatických strojů rafinační linky
Seřizování, údržba zařízení, strojů a pomůcek na rafinačních linkách ve sklářství
Kontrola a dodržování technologických postupů na rafinačních linkách ve sklářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
  • Nemoci cév a nervů horních končetin.
  • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.

více informací