Specializace povolání
Svrškařka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba obuvi
Alternativní názvy: Dělnice pro šití svršků, Šička
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Platové rozmezí
14 711 Kč - 22 357 Kč

Charakteristika

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a seřízení obuvnických šicích, kosících, kroužkovacích a dalších strojů.
 • Příprava a úprava materiálů a dílců pro šití.
 • Přípravné pracovní operace.
 • Našívání obuvnických dílců a součástí.
 • Úpravy okrajů dílců, součástí a svršků.
 • Uzavírání svršků.
 • Kroužkování a nýtování.
 • Mezioperační a konečná kontrola kvality pracovních operací a svršků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie šití svršků obuvi
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby obuvi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha obuvnických strojů
Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků
Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků
Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců
Kroužkování, nýtování a další obdobné pracovní operace
Technologie výroby svršků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací