Specializace povolání
Tkadlec

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Weaver, Výrobce tkanin
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
14 170 Kč - 27 624 Kč

Charakteristika

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů materiálem.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců a střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního tkalcovství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd
Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací