Specializace povolání
Topič nízkotlakých parních kotlů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Topič nízkotlakých parních kotlů
Nadřízené povolání: Topič nízkotlakých kotlů
Příbuzné specializace: Topič nízkotlakých teplovodních kotlů

Charakteristika

Topič nízkotlakých parních kotlů provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů nízkotlakých parních kotlů bez rozlišování druhu paliva.

Pracovní činnosti

 • Zatápění.
 • Obsluha a odstavení kotle, teplovodní soustavy nebo výměníkové stanice.
 • Zajišťování nebo kontrola přísunu paliva.
 • Odstraňování zbytků po spalování.
 • Kontrola funkce zabezpečovacích zařízení (dokládání jejich provádění).
 • Běžná údržba.
 • Kontrola provozních parametrů, zabezpečení jejich korekce.
 • Úklid provozních prostorů.
 • Vedení provozní evidence.
 • Řádné větrání kotelny.
 • Kontrola stavu ovzduší v kotelně.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy kotelen a dalších tlakových zařízení
fyzika obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha výměníkových nebo redukčních stanic
Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.

více informací