Specializace povolání
Tranzitér přípravář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 984 Kč - 30 211 Kč

Charakteristika

Tranzitér přípravář vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin a evidence železničních vozů.

Pracovní činnosti

  • Vykonávání přepravních a technicko-přepravních prohlídek železničních vozů a zásilek, kontrola průvodních vozů.
  • Obsluha a odbavení nákladních vlaků.
  • Obsluha a zpracovávání dat o voze (vlaku) pomocí přenosové a výpočetní techniky.
  • Evidence došlých a odeslaných železničních vozů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhotovování podkladů pro řízení posunu v železničních stanicích
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v železniční stanici
Vykonávání komerčních i přepravních prohlídek vozů nákladních vlaků a kontrola průvodních listin
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Vyhotovování podkladů průvodních listin v železniční přepravě
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.

více informací