Specializace povolání
Tranzitér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 984 Kč - 30 211 Kč

Charakteristika

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Pracovní činnosti

 • Přebírání a zpracování průvodních listin nákladních železničních vozů, včetně porovnávání s dojetým vlakem.
 • Vyhotovování podkladů pro řízení posunu.
 • Vykonávání přepravních prohlídek vozů a kontrola průvodních listin.
 • Vedení evidence o došlých a odeslaných vozech.
 • Operativní řešení odchylných případů při přepravě zboží a vozových zásilek.
 • Obsluha a odbavení nákladního vlaku.
 • Obsluha přenosové a výpočetní techniky a informačního systému.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dokumentaci železniční přepravy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací