Specializace povolání
Traťový dělník - obchůzkář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Dělník v železniční infrastruktuře
Příbuzné specializace: Traťový dělník
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 354 Kč - 26 484 Kč

Charakteristika

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku, obchází rovněž přidělený úsek, dohlíží na správný stav železničního spodku a svršku.

Pracovní činnosti

  • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
  • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
  • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
  • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled na správný stav železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje a odstraňování drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách
  • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pozemní stavitelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavitelství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku
dopravní stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy, montáže a demontáže železničních tratí
Kontrola stavu železničních tratí
Manipulace s materiálem, převážení a přenášení
Obsluha jednoduchých stavebních strojů
Zemní práce s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací