Specializace povolání
Traťový dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Dělník v železniční infrastruktuře
Příbuzné specializace: Traťový dělník - obchůzkář
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 354 Kč - 26 484 Kč

Charakteristika

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Pracovní činnosti

 • Rutinní ruční práce při stavbě, opravách a údržbě kolejových tratí, při čistění štěrkového lože kolejových tratí a při úpravách nástupních ploch.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Regenerace dřevěných pražců ručně.
 • Odstraňování porostů ručně včetně jejich likvidace.
 • Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek.
 • Střežení zaměstnanců při pracích na železničním svršku a spodku tratí regionálního významu pojížděných rychlostí do 100 km/h (bezpečnostní hlídka).
 • Základní odborné práce při opravách zařízení kolejových tratí, dohled na správný stav kolejového spodku a svršku.
 • Sanace železničního svršku nebo spodku, kolejí a výhybek, odstranění blátivých styků sanováním při rekonstrukci tratě.
 • Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
 • Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypného zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku.
 • Demontáž kolejí a výhybek strojně.
 • Regenerace dřevěných a betonových pražců strojně.
 • Odstraňování porostů motorovou pilou a křovinořezem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pozemní stavitelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavitelství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku
dopravní stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy, montáže a demontáže železničních tratí
Manipulace s materiálem, převážení a přenášení
Zemní práce s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože
Ruční regenerace dřevěných pražců
Odstraňování porostů podél dopravní cesty

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací