Specializace povolání
Údržba lesních cest

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Traktorista mechanizátor, Řidič lesních mechanizmů, Lesní těžař, Dělník pro těžbu dřeva, Obsluha lesních strojů a zařízení
Nadřízené povolání: Pěstební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Údržba lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Pracovní činnosti

  • Drobné opravy lesních cest a vývozních linek.
  • Výroba a instalace svodnic.
  • Údržba a opravy propustků a podélných příkopů.
  • Výřez trvalé zeleně podél cest za pomoci drobné mechanizace a chemické ošetření této zeleně.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chladem, hlukem a vibracemi. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, prací v nevhodných pracovních polohách a rizikem úrazu. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy lesních strojů
stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa
řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T
sortimentace dříví
pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty
ochrana lesa a prostředí
lesní doprava a mechanizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Úprava erozních rýh na vývozních linkách
Vyhotovování výkazů o práci v lese
Chemické ošetření zeleně podél cest
Údržba vodních propustků a podélných příkopů cest
Výřez trvalé zeleně podél cest
Oprava poškozených míst na cestách
Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací