Specializace povolání
Úklidový pracovník dopravních prostředků

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of trasportation areas, Úklidový pracovník, Uklízeč, Uklízečka
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník
Platové rozmezí
11 082 Kč - 20 241 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník dopravních prostředků zabezpečuje hygienický úklid ploch, které se vyskytují v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě, osobní vozy apod., zajišťuje požadovaný standard pro cestující, dlouhodobou ochranu majetku klienta a zabezpečuje hygienický standard uklízených ploch.

Pracovní činnosti

 • Úklid a údržba sociálních zařízení v dopravním prostředku.
 • Úklid a údržba kuchyňských zařízení v dopravním prostředku.
 • Úklid a údržba sedaček.
 • Čištění vnějších povrchů přístrojových panelů a ovládacích prvků v kabinách personálu a cestujících (např. přístrojové desky, displeje LCD panelů zábavní techniky, ovládací prvky.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových materiálů.
 • Provádění dezinfekčních a dezinsekčních prací.
 • Čištění grafitti a aplikace prostředků ochrany před grafitti.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.
 • Řešení konfliktních situací na pracovišti.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci své práce a pracoviště.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Kontrola provedených činností.
 • Organizace práce dle harmonogramu.
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Vyřizování reklamací úklidu a čištění.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru a pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bez požadavku na školní vzdělání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Uklízení a čištění komunikací a určených prostor vnějších i vnitřních

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací