Specializace povolání
Úklidový pracovník osobních automobilů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of personal cars
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník
Platové rozmezí
13 663 Kč - 30 522 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník osobních automobilů čistí a uklízí interiéry a karosérie osobních automobilů.

Pracovní činnosti

 • Vysávání interiérů včetně těžko dostupných míst.
 • Odchlupení po zvířatech.
 • Odstranění skvrn a žvýkaček z čalounění na sedačkách, koberečcích a stropu.
 • Hloubkové čištění mokrou cestou nebo suché čištění a desinfekce podlahy , koberečků, stropu a stropnic, zavazadlového prostoru, sedaček a výplní dveří.
 • Čištění a impregnace kožených částí interiéru.
 • Odprašnění, odmaštění a impregnace plastových částí interiéru.
 • Mytí dveří a mezidveří.
 • Neutralizace pachů.
 • Odstranění zbytků nálepek ze skel.
 • Mytí skel.
 • Mytí kol a karoserie.
 • Voskování a leštění karoserie.
 • Komunikace se zákazníkem při objednávce prací a při převzetí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby. Jinou alternativu představuje neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Identifikace základních materiálů čalounění, vybavení a typu laku karoserie a volba vhodných technologických postupů
Identifikace různých typu pomůcek a strojů na hloubkové čištění
Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací
Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby
Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění
Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch včetně odstranění zbytků samolepek
Provádění čištění a impregnace plastových ploch
Provádění čištění a impregnace kovových částí interiéru a kol
Provádění ručního mytí a voskování karoserie osobních aut
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.

více informací