Specializace povolání
Úklidový pracovník průmyslových ploch

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of industrial areas, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník

Charakteristika

Úklidový pracovník průmyslových ploch uklízí a čistí veškeré plochy v průmyslových objektech jako jsou strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Pracovní činnosti

 • Ředění, skladování a práce s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Výběr, příprava a sestavení pomůcek a strojů včetně znalosti údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.
 • Údržba a impregnace materiálů podlah, nábytku, zařízení a znalost i správná volba vhodných chemických přípravků a technologických postupů k jejich ošetření a čištění podle harmonogramů prací.
 • Profesionální úklid veškerých ploch v průmyslových objektech a částech budov manuálním a strojním způsobem.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Organizace práce na pracovišti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, hlukem, prachem a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení v průmyslových provozech
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací
Čištění, impregnace a dezinfekce ploch šaten a umýváren
Provádění úklidu sociálních zařízení
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
Úklid a čištění výrobních hal a skladů
Provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění
Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras
Provádění úklidu a údržby výtahů
Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m
Čištění, odmašťování a údržba stravovacích ploch a zařízení
Provádění údržby skleněných ploch
Provádění čištění a údržby elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.)
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Třídění a nakládání s druhotnými odpady
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací