Specializace povolání
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení

Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení uklízí a čistí v restauracích, hotelech, penzionech a ostatních stravovacích a ubytovacích objektech.

Pracovní činnosti

 • Profesionální úklid a údržba sociálních zařízení.
 • Profesionální úklid a údržba kuchyňských zařízení, jídelních ploch, kuchyněk a stravovacích koutků.
 • Profesionální úklid a údržba vybavení.
 • Čištění vnějších povrchů elektronických přístrojů, přístrojových panelů, ovládacích prvků a kancelářské techniky.
 • Profesionální úklid a údržba voskovaných a impregnovaných ploch.
 • Čištění skvrn a hloubkové čištění textilií, koberců, koženky a kůže.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch.
 • Profesionální úklid a údržba skleněných ploch.
 • Profesionální úklid a údržba plastových a kovových částí vybavení budov a dopravních prostředků.
 • Profesionální úklid a údržba podlahových ploch pomocí strojů.
 • Profesionální úklid a čištění strojního zařízení (vybavení hal).
 • Provádění dezinfekčních prací.
 • Čištění grafiti a aplikace prostředků jako ochranu před grafiti.
 • Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků.
 • Základní údržba a obsluha elektrických úklidových strojů.
 • Základní údržba a obsluha jednoduchých úklidových pomůcek.
 • Přemísťování komunálních odpadů na určená místa.
 • Evidence dodávek a vydávání náplní hygienických systémů.
 • Vyřizování drobných reklamací spojených s úrovní úklidu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru a pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování vodního kamene
Čištění a impregnace vybavení sociálních zařízení
Odstraňování prachu z povrchů nábytku a zařízení
Odstraňování skvrn a ohmatů z nábytku a zařízení
Mytí, odmaštění, leštění a impregnace nábytku
Čištění skvrn z textilií, čalounění a koberců
Čištění, odmašťování a údržba kuchyňských zařízení
Vysávání textilií, čalounění a koberců vysavačem
Čištění a impregnace kůže a koženky
Manuální úklid a čištění podlahových ploch pomocí mopů
Úklid a čištění podlahových ploch pomocí podlahových kotoučových strojů, parních a vysokotlakých vodních čističů nebo podlahových automatů
Čištění kancelářské techniky
Odmašťování, čištění a leštění skleněných ploch
Čištění krytů osvětlení
Čištění, odmašťování a údržba stravovacích ploch a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací