Specializace povolání
Úklidový pracovník v potravinářských provozech

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of food area, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník

Charakteristika

Úklidový pracovník v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských závodů, kuchyňských provozech, vývařovnách, prodejnách potravin a v dalších prostorách, kde je nutný hygienický úklid ploch na vysoké úrovni se znalostí kritických bodů a hygienických standardů.

Pracovní činnosti

 • Identifikace managementu hygieny v zásadách a systémech HACCP (analýza nebezpečía stanovení kritických kontrolních bodů) v potravinářských provozech.
 • Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP v potravinářských provozech.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení v potravinářských provozech.
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP s ohledem na druh, danou četnost úklidu, stavební materiál a míru znečištění.
 • Dezinfekce podle zásad HACCP v potravinářských provozech.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
 • Úklid a údržba „Clean roomů = čistých prostor“ v potravinářských provozech.
 • Úklid a údržba sociálních zařízení, mopování tvrdých podlah, nábytku, zařízení a ploch v potravinářských provozech.
 • Strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem, mytí vysokotlakým čističem a parním čističem, mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech.
 • Údržba skleněných ploch.
 • Úklid a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a výtahů.
 • Čištění a údržba elektrozařízení.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Organizaceí práce na pracovišti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, jemné motoriky, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Identifikace managementu hygieny v potravinářských provozech
Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systému kritických bodů v potravinářských provozech
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Provádění dezinfekce v potravinářských provozech
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací
Provádění úklidu a údržby „Clean rooms = čistých prostor“ v potravinářských provozech
Provádění úklidu sociálních zařízení
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
Provádění strojního mytí vysokotlakým čističem a parním čističem
Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m
Provádění údržby skleněných ploch
Provádění mytí transportních vozíků, nakládacích a vykládacích zařízení v potravinářských provozech
Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras
Provádění úklidu a údržby výtahů
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.

více informací