Specializace povolání
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff of hygienic and health systems, Uklízeč, Uklízečka, úklidový pracovník
Nadřízené povolání: Úklidový pracovník

Charakteristika

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních uklízí a čistí v budovách zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj..

Pracovní činnosti

 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Volba, příprava, kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Úklid sociálních zařízení, pokojů, kuchyňských a stravovacích prostor, mopování tvrdých podlahových ploch, údržba nábytku a zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Úklid a čištění chodeb čištění a strojní mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a automatem.
 • Úklid a údržba výtahů a elektrozařízení.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Organizace práce na pracovišti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, jemné motoriky, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, rizikem úrazu, pracovní dobou na směny, chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras
Provádění úklidu a údržby výtahů ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací