Specializace povolání
Úpravář kožešin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: činění a úprava usní a kožešin
Alternativní názvy: Vydělavač kožešin
Nadřízené povolání: Výrobce usní a kožešin
Příbuzné specializace: Koželuh, Úpravář usní

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Činění kožešin.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prachem. Také je vystaven zátěži chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři, bez požadavku na školní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže a střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie úpravy usní a kožešin
technologie koželužského zpracování kůže
technologie zpracování kožešin
technologie činění (vydělávání) a zušlechťování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
technologie výroby kožešinového zboží

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení
Obsluha koželužských strojů a zařízení
Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků
Výroba a opracování kožešin (námok, loužení, mízdření, štípání, moření ad.)
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků
Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků
Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě
Úprava a zpracování kožešin po činění

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací