Specializace povolání
Úpravář usní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: činění a úprava usní a kožešin
Nadřízené povolání: Výrobce usní a kožešin
Příbuzné specializace: Koželuh, Úpravář kožešin

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže a střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě a bez požadavku na školní vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie úpravy usní a kožešin
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie koželužského zpracování kůže
technologie činění (vydělávání) a zušlechťování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
technologie výroby obuvi
useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení
Obsluha koželužských strojů a zařízení
Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.)
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.

více informací