Specializace povolání
Vazačské práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Alternativní názvy: Vazač květin, Vazač-aranžér
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč

Charakteristika

Pracovník na pozici "vazačské práce" provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Pracovní činnosti

  • Práce s řezanými květinami.
  • Zhotovování kytic.
  • Zhotovování věnců.
  • Aranžování živých květin.
  • Aranžování sušených rostlin.
  • Zdobení interiérů.
  • Zdobení exteriérových prvků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zbožíznalství a aranžování květin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Základní vazačské práce
Aranžování váz a misek
Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací