Specializace povolání
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Railroader, Railwayman, Trainman
Nadřízené povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 277 Kč - 32 931 Kč

Charakteristika

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků vykonává nebo řídí práce při sestavování, řazení a odbavování nákladního vlaku a který vykonává činnost vlakového doprovodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunových prací v železničních stanicích, na vlečkách a nákladištích.
 • Provádění zkoušek brzd.
 • Vyhotovování a vedení vlakové dokumentace.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, přestavných jízd.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulaci.
 • Provádění technické prohlídky železničních vozů.
 • Řízení záchranných prací při mimořádných událostech (do doby příjezdu odpovědných osob).

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prachem. Také je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace v železniční přepravě
Obsluha železničních návěstidel
Sestavování železničních souprav
Provádění zkoušek vlakových brzd
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Koordinace posunu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací