Specializace povolání
Vedoucí posunu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 577 Kč - 32 769 Kč

Charakteristika

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunu kolejových vozidel.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Provádění zkoušek brzd včetně obsluhy brzd jednotlivých vozů nebo skupin.
 • Obsluha zabezpečovacích zařízení (výhybek, výkolejek) popřípadě obsluhy kolejových brzd.
 • Obsluha železničních vozů a manipulačních míst.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání ve skupině oborů obecně odborná příprava.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Sestavování železničních souprav
Provádění posunu
Zajišťování železničních vozů při posunu
Obsluha železničních návěstidel
Obsluha brzd železničních vozů
Obsluha kolejových brzd
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Koordinace posunu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.

více informací