Specializace povolání
Vedoucí rezervačního oddělení

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Vedoucí rezervací, Reservations Manager
Příbuzné specializace: Vedoucí recepce, Vedoucí stravovacího úseku
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Vedoucí rezervačního oddělení řídí ubytovací provoz s kapacitou vyšší než 150 lůžek.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracovníků rezervačního oddělení
 • Reprezentace hotelu při obchodních jednáních s tuzemskými i zahraničními klienty.
 • Uzavírání kontraktů a smluv na poskytování ubytování a hotelových služeb.
 • Vydávání operativních rozhodnutí k zajištění plynulého provozu ubytovacího úseku.
 • Projednávání a řešení závažných reklamací týkajících se rezervací.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb zaměstnanců rezervačního oddělení.
 • Monitorování spokojenosti hostů.
 • Koordinace činností rezervačního oddělení ve vztahu k ostatním úsekům.
 • Realizace obchodní strategie.
 • Zpracovávání pravidelných hlášení a výstupů o obsazenosti hotelu a naplnění cenové strategie.
 • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru management, bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa, bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz ubytovacích zařízení
recepční činnost

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace a řízení činnosti pracovníků svěřených úseků v ubytovací oblasti
Příprava podkladů a uzavírání smluv s obchodními partnery
Vyřizování závažných stížností či reklamací zákazníků
Projednávání smluvních podmínek s obchodními partnery pro poskytování ubytovacích a souvisejících služeb
Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení
Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic
Příprava opatření pro zvýšení kvality poskytovaných ubytovacích služeb, v oblasti technického vybavení, v oblasti personální a v oblasti odměňování
Zpracovávání požadovaných agend (např. statistická hlášení, harmonogramy služeb, podklady pro zpracování mezd apod.)
Nabídka a prodej služeb
Poskytování informací o ubytovacích a ostatních službách zákazníkům včetně informací o cenách poskytovaných služeb
Vedení požadovaných evidencí, popř. provádění dalších dílčích administrativních prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací