Specializace povolání
Velitel jednotky justiční stráže

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Alternativní názvy: Inspektor justiční stráže
Nadřízené povolání: Příslušník vězeňské služby
Platové rozmezí
22 430 Kč - 38 108 Kč

Charakteristika

Velitel jednotky justiční stráže koordinuje a kontroluje výkon strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost justiční stráže
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
pracovní stres
zdraví a hygiena při práci
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení přípravy příslušníků směny, jejich poučení k výkonu služby
Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Vykonávání kontrolní činnosti
Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení
Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Kontrola osob při vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva spravedlnosti
Řízení a koordinace činností při dohledu a provádění kontrol ve směně nebo ve skupině
Řízení a organizování vymezených činností příslušníků justiční stráže při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany

více informací