Specializace povolání
Velitel obecní policie

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Obecní policie
Nadřízené povolání: Samostatný strážník obecní policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel obecní policie řídí obecní policii se složitou organizační strukturou a komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v obci.

Pracovní činnosti

  • Stanovení klíčových procesů, organizačních zásad a interních směrnic pro činnost obecní policie.
  • Určení potřebných sil a prostředků obecní policie ke komplexnímu zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.
  • Řešení operativních záležitostí vnitřního fungování obecní policie a výkonu směny.
  • Kontrolování výkonu služby a hodnocení práce příslušníků obecní policie, přijímání opatření ke zlepšení.
  • Vedení předepsané agendy a služební dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia a vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání, bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a bakalářský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
dopravně bezpečnostní činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování pravidel pro vytvoření a použití zásahových skupin, určování potřebných sil a prostředků obecní policie ke komplexnímu zajišťování veřejného pořádku v obci
Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k provádění přípravy strážníků obecní policie
Kontrolování výkonu služby a hodnocení práce příslušníků obecní policie
Provádění pravidelného hodnocení účinnosti práce obecní policie
Navrhování, přijímání a realizace opatření ke zlepšení práce obecní policie
Vedení komplexní agendy a služební dokumentace obecní policie
Zajištění a evidence zbraní, technických prostředků a ostatního materiálu potřebného k výkonu služby obecní policie
Řízení procesů a organizačního uspořádání obecní policie ke komplexnímu zajišťování veřejného pořádku v obci
Stanovování klíčových procesů, organizačních zásad a interních směrnic pro činnost obecní policie
Řešení operativních záležitostí vnitřního fungování obecní policie a výkonu směn

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací