Specializace povolání
Vlakvedoucí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Railroader, Railwayman, Trainman
Nadřízené povolání: Obsluha železniční osobní dopravy
Odborný směr:

Charakteristika

Vlakvedoucí osobní přepravy vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Pracovní činnosti

  • Dávání návěstí.
  • Obsluha výhybek a výměnových zámků.
  • Provádění jednoduchého posunu s vozidly pro přepravu osob.
  • Doprovod vlaků osobní přepravy, kontrola jízdních dokladů, odbavování cestujících a zavazadel.
  • Řízení nakládky a překládky zavazadel a spěšnin.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
návěstidla a výhybky
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhotovování podkladů pro jízdu vlaků
Vyhotovování jízdních dokladů ve vlaku
Obsluha železničních návěstidel
Obsluha železničních výhybek
Řízení nakládky a překládky zavazadel
Výprava vlaku z železniční stanice
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Koordinace posunu
Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací