Specializace povolání
Vrchní asistent - kynolog

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista - vrchní asistent kynolog, Příslušník oddělení služební kynologie - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent - kynolog provádí základně policejně kynologické činnosti v útvarech policie, zpracovává konkrétní návrhy způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
služební kynologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku
Využívaní psů aj. věcných bezpečnostních prostředků při výkonu služby
Péče o služebního psa
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Zajišťování dohledu a ochrany s využitím služebních psů nebo speciálních technických zařízení
Střežení a eskortování osob omezených na svobodě
Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob
Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti
Výcvik psa k obraně psovoda
Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni
Využití vrozených a výcvikem získaných schopností psa při výkonu ostrahy a ochrany majetku a osob

více informací