Specializace povolání
Vrchní asistent - specialista ICT

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - vrchní asistent specialista, Policista (příslušník Policie ČR) - vrchní asistent specialista ICT
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent - specialista ICT koordinuje a zajišťuje chod a základní funkčnost a bezpečnost počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii, zpracovává více zároveň probíhajících aplikací a vyřizuje nestandardní požadavky na výdej dat z databází sloužících k výkonu služby v policii. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
informatika
softwarová prostředí, operační systémy
vlastnosti informačních systémů
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce s počítačem, využití informačních a komunikačních technologií (ICT)
Vedení předepsané služební agendy a dokumentace, dokumentace prováděných šetření apod.
Vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech

více informací