Specializace povolání
Vrchní asistent ochranné služby

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista - vrchní asistent ochranné služby, Příslušník ochranné služby - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent ochranné služby zabezpečuje specializovanou ochranu určených objektů zvláštního významu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Zajišťování ochrany majetku a osob
Kontrola a evidence osob a dopravních prostředků ve vrátnicích
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštního významu
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Ovládání střelných zbraní

více informací